تماشای تلویزیون در کودکان

مشکلاتی شبیه اوتیسم، بیش فعالی، اختلال یادگیری درسنین مدرسه، عدم توانایی درک متقابل، اختلال در تکلم، خشونت، بیقراری، مشکلات خواب، کاهش بهره هوشی و .... نتیجه تحقیقات جدید است.

22 خرداد، 1399

آکادمی پزشکان اطفال امریکا به دلایلی که ذکرشده تماشای تلویزیون را برای کودکان زیر 2سال ممنوع کرده وبعداز 3سالگی تا 2ساعت را پیشنهاد کردند.

برای دوستانی که منبع تحقیقات علمی را خواسته بوند چند تحقیق اخیر را با ذکر منبع در اختیارتان قرر میدهیم.

1. اعلامیه اکادمی پزشکی اطفال امریکا:برنامه های اموزشی تصویری برای کودکان زیر 2سال سودی به همراه ندارد ومشاهده ی صفحات نمایشی اعم از تلفن همراه تبلت مانیتور وتلویزیون را برای کودکان زیر 2سال به هر میزان ممنوع کرده .

همچنین روشن بودن تلویزیون حتی اگر کودک نگاه نکند میتواند باعث کند شدن رشد روانی کودکان شود.

منبع amerikan academy of pediatrics.2011 2.

تازه ترین تحقیق 2018 نشان میدهد بیش از نیمی از کودکانی که بیش از 3ساعت تلویزیون نگان میکنند مشکل بیش فعالی یا اختلالاتی شبیه اوتیسم دارند.

منبع D.hermawait 3.

تحقیق انجام شده در سال 2015 در دانشگاه اکسفورد انگلستان توسط دانشمندان زاپنی توسط MRI و تست های مخصوص رابطه ی بین تماشای تلویزیون وبهره ی هوشی کودکان را نشان داد.

تماشای تلویزون باعث کاهش هوش وافزایش خشونت در کودکان میشود. منبعCEREBRAL cortex"25(5)1188-1197. 4.

تماشای تلویزیون در سنین کم با مشکل توجه و تمرکز در دوران مدرسه واختلالات رفتاری یا یادگیری مرتبط است.

منبع D Mccarty 2004 children 5.

کمپین کودکی بدون تبلیغات در سال 2006 شکایاتی را علیه شرکت بی بی انیشتین به دادگاه رایءه کرد و کمپانی بی بی انیشتین باخت و قبول کرد تعدادی از کالاهای مضر خودرا حذف کرد و کلمه اموزشی را از تبلیغات وبسته بندی محصولات خود برداشت.

متاسفانه این قانون تنها در کشور های انگلیسی زبان اجرا شد.

منبعGolin J.2009 6.

تحقیق سال 2013 نشان داد کودکانی که در سال های اولیه عمر خود به تماشای تلویزیون نشسته اند در اتاق خواب خود تلویزیون داشته اند یا تلویزیون در خانه ی انها روشن بوده بدون انکه کسی به تماشای ان بشیند رشد روانی کند تری نسبت به کودکانی که تلویزیون نگاه نمیکردند داشته اند وبرنامه های اموزشی مخصوص کودکان هیچ ارجحیتی به برنامه های دیگر تلویزونی نداشته است.

7. این تحقیق اعلامیه اکادمی اطفال مبنی بر ممنوعیت تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 2سال را تایید کرد.

منبع Zimmerman F .Jchristakis D A2005 CHIDRENS 159(7)619-625

ارسال نظر