راهنمای وضعیت های نوبت

هر نوبت می تواند دارای یکی از وضعیت های زیر باشد که رنگ آن بیانگر این موضوع است.

نوبت های در حال رزرو

با کلیک بر روی هر یک از نوبت های قابل انتخاب زیر (فقط مربع های آبی رنگ) می توانید آن را انتخاب کنید.

انتخاب روز
با کلیک بر روی هر روز در لیست روزها می توانید نوبت های آن را مشاهده و انتخاب نمایید.
لیست نوبت های 17 خرداد، 1399
16:10
1399-03-17
16:20
1399-03-17
16:30
1399-03-17
16:40
1399-03-17
16:50
1399-03-17
17:10
1399-03-17
17:20
1399-03-17
17:30
1399-03-17
17:40
1399-03-17
17:50
1399-03-17
18:10
1399-03-17
18:20
1399-03-17
18:30
1399-03-17
18:40
1399-03-17
18:50
1399-03-17
19:10
1399-03-17
19:20
1399-03-17
19:30
1399-03-17
19:40
1399-03-17
19:50
1399-03-17
20:00
1399-03-17
20:10
1399-03-17
20:20
1399-03-17
20:30
1399-03-17
20:40
1399-03-17
20:50
1399-03-17
21:00
1399-03-17
21:10
1399-03-17
21:20
1399-03-17
21:30
1399-03-17
اطلاعیه روزهای کاری مطب
مطب در طول هفته به جز پنج شنبه ها و روزهای تعطیل فعال می باشد.