تماشای تلویزیون در کودکان

مشکلاتی شبیه اوتیسم بیش فعالی اختلال یادگیری درسنین مدرسه عدم توانایی درک متقابل اختلال در تکلم خشونت بیقراری مشکلات خواب کاهش بهره هوشی.... نتیجه تحقیقات جدید است.

02 دی، 1397

بله دوستان خوبم اکادمی پزشکان اطفال امریکا به دلایلی که ذکرشده تماشای تلویزیون را برای کودکان زیر 2سال ممنوع کرده وبعداز 3سالگی تا 2ساعت را پیشنهاد کردند.برای دوستانی که منبع تحقیات علمی را خواسته بوند چند تحقیق اخیر را با ذکر منب در اختیارتان قرر میدهیم. 1. علامیه اکادمی پزشکی اطفال امریکا:برنا مه های اموزشی تصویری برای کودکان زیر 2سال سودی به همراه ندارد ومشاهده ی صفحات نمایشی اعم از تلفن همراه تبلت مانیتور وتلویزیون را برای کودکان زیر 2سال به هر میزان ممنوع کرده . همچنین روشن بودن تلویزیون حتی اگر کودک نگاه نکند میتواند باعث کند شدن رشد روانی کودکان شود. منبع amerikan academy of pediatrics.2011 2.تازه ترین تحقیق 2018 نشان میدهد بیشاز نیمی از کودکانی که بیش از3ساعت تلویزیون نگان میکنند مشکل بیش فعالی یا اختللاتی شبیه اوتیسم دارند. منبع D.hermawait 3.تحقیق انجام شده در سال 2015 در دانشگاه اکسفورد انگلستان توسط دانشمندان زاپنی توسط MRIوتست های مخصوص رابطه ی بین تماشای تلویزیون وبهره ی هوشی کودکان را نشان داد.تماشای تلویزون باعث کاهش هوش وافزایش خشونت در کودکان میشود. منبعCEREBRAL cortex"25(5)1188-1197. 4. تماشای تلویزیون در سنین کم با مشکل توجه وتمرکز در دوران مدرسه واختلالات رفتاری یا یادگیری مرتبط است. منبع D Mccarty 2004 children 5. کمپین کودکی بدون تبلیغات در سال 2006 شکایاتی را علیه شرکت بی بی انیشتین به دادگاه رایءه کرد وکمپانی بی بی انیشتین باخت وقبول کرد تعدادی از کالاهای مضر خودرا حذف کرد وکلمه اموزشی را از تبلیغات وبسته بندی محصولات خود برداشت.متاسفانه این قانون تنها در کشور های انگلیسی زبان اجرا شد.منبعGolin J.2009 6. تحقیق سال 2013 نشان داد کودکانی که در سال های اولیه عمر خود به تماشای تلویزیون نشسته اند در اتاق خواب خود تلویزیون داشته اند یا تلویزیون در خانه ی انها روشن بوده بدون انکه کسی به تماشای ان بشیند رشد روانی کند تری نسبت به کودکانی که تلویزیون نگاه نمیکردند داشته اند وبرنامه های اموزشی مخصوص کودکان هیچ ارجحیتی به برنامه های دیگر تلویزونی نداشته است. 7. این تحقیق اعلامیه اکادمی اطفال مبنی بر ممنوعیت تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 2سال را تایید کرد. منبع Zimmerman F .Jchristakis D A2005 CHIDRENS 159(7)619-625

نظرات کاربران


نظری برای نمایش وجود ندارد!

ارسال پیام